Khalsa Tyre

Khalsa Tyre
15/199 Shivali Road Malviya Nagar

9810195515